ETAGEISOLERING

Trin 1


Vi kontakter dig

Trin 2


Vi besigtiger din bolig

Trin 3


Du modtager tilbud

Trin 4


Vi udfører arbejdet!

Etageisolering og isolering af etageadskillelse

Ved en etageadskillelse forstås det mellemrum som befinder sig mellem eksempelvis loftet i stueetagen og gulvet på 1. sal. Gevinsten ved at isolere etageadskillelsen er stor, da det er der en stor del af varmetabet i huset kommer fra i huset især ved blæsevejr. Varmen fra stueetagen stiger altså ikke uden videre op på 1. sal, hvor der måske ikke er behov for det. Desuden fungerer isolering i etageadskillelsen som en fantastisk lyddæmper mellem etagerne.

Isolering af etageadskillelsen kan foregå på mange måder, afhængig af husets konstruktion. Isoleringen blæses ind i etageadskillelsen via slanger fra vores bil eller trailer. Da etageadskillelsen er et lukket rum, gælder det om at finde den bedste egnede adgangsvej. F.eks. kan det være muligt at isolere fra husets yderside eller fra husets skunke. I flere tilfælde går vi gennem gulvet oppe fra og laver en prop af et gammelt ligende gulv bræt og så bliver gulvene slebet og behandlet af gulvsliber